رتبه بندی کارگزاری

جدول زیر لیست کارگزاری‌های فعال بازار بورس و اوراق بهادار است. شما می‌توانید با کلیک بر هر کارگزاری اطلاعات کامل آن را مشاهده کنید. همچنین شایان ذکر است شما قادر هستید رتبه بندی کارگزاری‌های ایران را به ترتیب لیست مشاهده کنید.

شاخص‌های تعیین امتیار کارگزاری‌ها

جدول زیر لیست کارگزاری‌های فعال بازار بورس و اوراق بهادار است. شما می‌توانید با کلیک بر هر کارگزاری اطلاعات کامل آن را مشاهده کنید. همچنین شایان ذکر است شما قادر هستید رتبه بندی کارگزاری‌های ایران را به ترتیب لیست مشاهده کنید.

شاخص‌های تعیین امتیار کارگزاری‌ها

اپلیکیشن زانا

زانا اپلیکیشن ساده و حرفه‌ای بازار بورس اوراق بهادار تهران

اپلیکیشن زانا

زانا اپلیکیشن ساده و حرفه‌ای بازار بورس اوراق بهادار تهران

#نام کارگزاریامتیازحجم معاملات هفته
۱کارگزاری مفید9.718,634,963B
۲کارگزاری آگاه9.318,634,963B
۳کارگزاری فارابی9.118,634,963B
۴کارگزاری مبین سرمایه9.118,634,963B
۵کارگزاری بانک ملت9.018,634,963B
۶کارگزاری سپه8.918,634,963B
۷کارگزاری پاسارگاد8.918,634,963B
۸کارگزاری تامین سرمایه نوبن8.918,634,963B
۹کارگزاری تدوین گران فردا8.718,634,963B
#نام کارگزاریامتیازحجم معاملات هفتهتعداد شعبثبت نام آنلایننمودار حجم معاملات
۱کارگزاری مفید 9.718,634,963B944     
۲کارگزاری آگاه 9.318,634,963B783     
۳کارگزاری فارابی 9.118,634,963B301     
۴کارگزاری مبین سرمایه 9.118,634,963B451     
۵کارگزاری بانک ملت 9.018,634,963B107 
۶کارگزاری سپه 8.918,634,963B11      
۷کارگزاری پاسارگاد 8.918,634,963B46     
۸کارگزاری تامین سرمایه نوبن 8.918,634,963B84 
۹کارگزاری تدوین گران فردا 8.718,634,963B19 
اسکرول به بالا